Szolgáltatások

Vállalkozásoknak

 • Vezetői tanácsadás és támogatás – kérésre cégükhöz kiszállok.
 • Céges tanácsadás, elektronikus céges ügyintézés:
  • cégalapítás,
  • változások, cégmódosítások bejegyzése,
  • átalakulás,
  • megszüntetés–végelszámolás, átruházás intézése.
 • Szerződések szerkesztése, véleményezése, gondozása.
 • Adásvétel, megbízás, vállalkozás, együttműködési szerződések szerkesztése, kiegészítése, kapcsolódó tanácsadás.
 • Követelések jogi kezelése, fizetési meghagyásos eljárás.
 • Perek, peres, permegelőző és peren kívüli tanácsadás.
 • Közvetítés, egyezségi tárgyalások vezetése, koordinálása.
 • Munkaszerződésekkel, munkaviszonnyal kapcsolatos szerkesztések, tanácsadás, peres képviselet.

Civil szervezeteknek

 • Alapítás
 • Változások, módosítások bejegyzése
 • Tanácsadás
 • Együttműködési és más megállapodások

Magánszemélyeknek

 • Tanácsadás
 • Szerződések és okiratok szerkesztése, előkészítése
 • Ingatlanügyek
  • adásvétel,
  • birtokvédelem,
  • ajándékozás társasházak,
  • ingatlanok megosztása, rendezése.
 • Házassági, élettársi vagyonjogi ügyek, vagyonközösséget megszüntető szerződések, különvagyoni elismerő nyilatkozatok, tanácsadás;
 • Öröklési ügyek, végrendeletek szerkesztése, lemondó szerződés, öröklési szerződés, tanácsadás
 • Tartási és életjáradéki szerződések szerkesztése, megszüntetése,
 • Kártérítési jogi ügyek,
 • Személyiségi jogi ügyek
 • Tartozások behajtása, fizetési meghagyásos eljárás, tanácsadás
 • Peres képviselet