Posts Tagged "szavatosság"

A szavatossági jogok egyes kérdéseiről a bírói gyakorlat fényében

Hibás teljesítés esetén a hiba orvoslását követelheti a jogosult. A jogosult első sorban a hiba természetbeni orvoslását igényelheti, mely lehet kijavítás vagy a dolog kicserélése. E kettő közül a jogosult választhat. A szavatossági jogokkal kapcsolatban néhány kérdés már felmerült a bírósági gyakorlatban. A kijavítás körében előfordulhat, hogy az csak korszerűbb…

olvasom tovább →

A teljesítésről, a hibáról, a hiba ismeretéről, a bizonyításról

A szerződés alapján a kötelezett (lehet eladó, bérbe adó, vállalkozó stb.) szolgáltatást kell nyújtson, a jogosult a szolgáltatás teljesítését elvárhatja. (Ellenszolgáltatásként a jogosult általában vételár, bér vagy díj fizetésére köteles.) Ezt a szolgáltatási aktust nevezi a jogi nyelv teljesítésnek. A szerződés megkötésével egy logikai láncolat indul meg, melynek csúcspontja aztán…

olvasom tovább →

A cégek, vállalkozások egymáshoz szerződésekkel kapcsolódnak. Minden, a hétköznapi nyelvben üzletként jelzett aktus egy-egy szerződés megkötését jelenti. Ez a szerződés persze sokféle lehet: adás-vétel, valaminek építése, készítése, azaz vállalkozás, egy dolog használata, bérlet, vagy valamely szolgáltatás nyújtása. A legfontosabb közös ismertetője ezeknek, hogy egyik oldalról a fél egy szolgáltatást nyújt,…

olvasom tovább →