Tudásbázis

Miért nem fizetnek komoly vállalkozások szerződő partnereiknek? És mit tehetünk?

Szól a telefon és csilingelő, vidám hangon jelentkezik egy Ügyfelem, aki 65-70 év közötti férfiú, egy kereskedelmi vállalkozást vezet. Honnan ez a vidám hang, miért ez a nagy jókedv? Közölte velem, hogy adósa fizetési kötelezettségének végre eleget tett, teljes tartozását (késedelmi kamattal, perköltséggel, ügyvédi munkadíjjal együtt) kifizette. Ügyfelem adósa egy…

olvasom tovább →

A fedezetelvonó szerződéssel kapcsolatos bírói gyakorlatról

Az úgynevezett fedezetelvonó ügylet leggyakrabban az adós vagyonába tartozó dolog, jellemzően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlan tulajdonjogának átruházásával (a vagyontárgy megterhelésével) valósul meg. Ebben a körben az alábbi kérdéseket tisztázta a bírói gyakorlat: Mint azt már érintettük, a fedezetelvonó ügylet egy háromszereplős jogviszony. Adott a hitelező, akinek végrehajtható okirattal igazolt követelése…

olvasom tovább →

A követelésről és a fedezetelvonó szerződésről

Adósság, tartozás, követelés, igény, behajtás. Sajnos nagyon is ismerős szavak manapság. A hitelező oldaláról nézve nincs annál őrülten bosszantóbb, elkeserítőbb, ha hosszú küzdés, jogi procedúra, költségek stb. árán végre eljut a jogerős ítéletig, adósa marasztalásáig, de a végrehajtás során derül ki, hogy az adósnak nincs jövedelme, továbbá vagyontalan is, mert…

olvasom tovább →

Néhány gondolat a vagyonosodási vizsgálatokról szóló NAV hírhez

Olvasom a hírek között a hatékonyabbá váló vagyonosodási vizsgálatokról szóló szakmai cikket. A közgazdászok, leegyszerűsítve, úgy mondják, hogy a közteherviselés sajátossága az, hogy minél több teherhordó vállra oszlik el az összes teher, elvonás, annál alacsonyabb lesz az egy főre jutó mérték. Így tehát, amikor az adóhatóság az adóelkerülőket, -csalókat utoléri,…

olvasom tovább →

Személyiségünk védelme

A világ fontos. De benne – számunkra – legfontosabbak mi vagyunk. És ez így van rendjén. Ettől még lehetünk önző, kellemetlen fráterek és lehetünk a közösségért, a másik embertért élő, viszonzást nem váró, nagylelkű emberek, igazi példaképek. Védjük magunkat. Védenünk is kell. Egész gyermekkorunktól magában a családban, az első kis…

olvasom tovább →

Tanácsok, tudnivalók ingatlan vételéhez

Ha megtaláltuk a megvásárolni szándékozott ingatlant, arra törekszünk, hogy az ingatlan eladójával megállapodjunk. A legfontosabb pont: megegyezni a vételár összegében. Ezt követően jönnek más fontos szempontok: a beköltözési időpont, egyes, az ingatlanban bennmaradó felszerelési (beépített konyhai eszközök) és berendezési (pl. beépített szekrény, világító testek, kamra polcozat stb.) megbeszélése, a közműátírások…

olvasom tovább →

A munkaviszonyról – mindenkinek III.

A munkaviszony felmondással történő megszüntetésének körében az alábbiakat tartom még kiemelendőnek: Általában nem lehet a munkaviszony megszüntetésének törvényes indoka a munkavállalónak a munkaviszony körén kívül eső magatartása. Kivételesen ilyen munkavállalói magatartás is ok lehet a felmondásra, ha a munkavállaló magatartása a munkaviszony fenntartására közvetlenül, valóságosan és negatívan kihat. Ezzel a…

olvasom tovább →

A munkaviszonyról – mindenkinek II.

Ebben a cikkben a munkaviszony megszüntetésének kérdéskörével foglalkozunk. Néhány esettől eltekintve (nyugdíjas és vezető állású munkavállalók) a munkáltatót minden esetben a törvényi előírásoknak megfelelő indokolási kötelezettség terheli a munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetén. Ezen kötelezettség is érthetővé teszi azt a feltétlen szabályt, hogy a felmondást és indokolását írásban lehet…

olvasom tovább →

A munkaviszonyról – mindenkinek

A munkajoggal, munkaviszonnyal az Olvasó első sorban munkavállalóként kerül kapcsolatba. Ugyanakkor ez a cikk olyan információkat tartalmaz, mely mind a munkavállaló, mind a munkáltató részére hasznos, tanulságos lehet, csak a másik oldalról kell nézni, értelmezni. A nagyvállalat, a multinacionális vállalatok, az állam és a közintézmények általában a munkajog szabályainak megfelelő,…

olvasom tovább →

A fizetési meghagyás fogalma, új szabályai — tanácsok

A követelések érvényesítéséről, a bírósági útról, a perről és ezekhez kapcsolódóan a fizetési meghagyás fogalmáról már írtunk e lap hasábjain. Új aktualitást az ad a kérdésnek, hogy 2009. június 30-án hatályba lépett a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, amely megteremtette az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás lehetőségét. Ennek…

olvasom tovább →
1 of 2
12