Rövid tájékoztatás a kft-k kötelező módosításával kapcsolatban!

Tisztelt Ügyvezető Hölgyem/Uram!

Tisztelt Korlátolt felelősségű társaságok!

Kérem olvassák el fontos tájékoztatásomat a kötelező cégmódosítás kérdéskörével kapcsolatban!

Amint azt már a médiából megtudhatták, a jogalkotó, észlelve, hogy 50-100 ezer kft. még nem emelte meg a törzstőkéjét 3 millió forintra, módosította a törvényt, és a tőkeemelés véghatáridejét 2017. március 15-ben szabta meg. Haladékot tehát azon kft-k kaptak, amelyek a törvény előírása alapján a törzstőkéjüket kötelesek hárommillió forintra emelni.

Sok tízezer olyan kft. is működik azonban, amelyik már 3 millió forint jegyzett tőkével működik.

Ezek a kft-k is kötelesek létesítő okiratukat, azaz társasági szerződésüket (egyszemélyes társaságnál alapító okiratukat) az új jogszabály rendelkezéseivel összhangba hozni. Mivel minden társasági szerződésben számos utalás volt a régi társasági törvényre (Gt.), az esetek túlnyomó többségében elkerülhetetlen a változás. A Polgári Törvénykönyv szabályai alá helyezés azért is fontos, mert a társasági szerződés a Ptk. által tiltott rendelkezéseket sem tartalmazhat.

Ez a módosítási kötelezettség továbbra is 2016. március 15-ig terheli a társaságokat. Az aláírt módosítást 30 nap alatt, legkésőbb 2016. április 14-ig kell a cégbírósághoz – jogi képviselőn keresztül – beadni.

Ez az eljárás illeték- és közzétételi díj mentes, tehát az ügyvédi munkadíjon felül semmilyen további fizetendő nincs.

A korábban esetlegesen elmaradt bejelentési kötelezettségek (székhelyhasználat jogszerű volta, ügyvezető adóazonosító jele stb.) ezen eljárásban szintén pótolhatóak.

Tapasztalataim szerint a tőkeemelést elhatározó társaságok egy jelentős része a kötelező emelést a törzstőkén felüli vagyonból (jellemzően eredménytartalék terhére) kivitelezi. Ha most rendelkezésükre áll az éves beszámoló, esetleg közbenső mérleg, amelynek fordulónapja nem régebbi hat hónapnál, erősen ajánlott ennek felhasználásával, új forrás bevonása nélkül elvégezni a módosítást, ami a könyvelés szempontjából is optimális megoldás.

További tájékoztatásért kérem hívja irodámat: 26/525-455, 30/6196496, vagy írjon az iroda@wertan.hu címre!

Pomáz, 2016. március 10.                   Tisztelettel: dr. Wertán Balázs ügyvéd

Szerző

Szóljon hozzá!