Közzétette: Wertán Balázs

2017. március 15-e a végső határidő, amikorra a kft-k a társaság jegyzett tőkéjét hárommillió forintra kell felemeljék. E kötelezettségnek még mindig sokan nem tettek eleget. Összesítésünk a tájékoztatás célját szolgálja.

Március 15. a végső határidő, amikorra a kft.-knek a három éve hatályba lépett új polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseivel összhangba kell hozni a cégek létesítő okiratát. Eredetileg ez a határidő tavaly járt le volna le, de a jogalkotó további egy évet biztosított a kft-knek e kötelezettség teljesítésére. A törvény nemcsak a…

olvasom tovább →

Rendezetlen családi helyzet-érdekek konfliktusa? Ajándékozási szerződés megkötése; ajándékozás felbontása vagy tartási szerződés kötése?

Tisztelt Érdeklődők! Szakmai praxisomban felmerült egy olyan eset, mely álláspontom szerint sokuk érdeklődésére számot tart: kellemes olvasást kívánok. Rendezetlen családi helyzet-érdekek konfliktusa Ajándékozási szerződés megkötése; ajándékozás felbontása vagy tartási szerződés kötése? – Tulajdonjog átruházása családon belül Nos, aki hozzám fordult, az alábbi élethelyzetet van és hozzá kapcsolódó jogi kérdéseket hozta:…

olvasom tovább →

Kedves Olvasó! Érdekes és tanulságos jogesetet tekintek át, amelyben a rosszhiszemű élettársak fedezetelvonó szerződés megkötésével kívánták kijátszani a vállalkozót. Kérem tartson velem, olvassa el vagy fussa át a cikket!

Érdekes jogeset rövid ismertetése: Vállalkozási szerződésből eredő követelés és a fedezet elvonó szerződés fogalma, jellemzése Munkám során az alábbi történet, tényállás került elém. Az üggyel, egy részben, foglalkoztam is, az iratokat áttanulmányoztam. Adott, még a 2000-es évek elején, egy vállalkozó, aki megrendelőjénél építési (vállalkozási) munkát végez. A munkavégzés helye egy…

olvasom tovább →

Rövid tájékoztatás a kft-k kötelező módosításával kapcsolatban!

Tisztelt Ügyvezető Hölgyem/Uram! Tisztelt Korlátolt felelősségű társaságok! Kérem olvassák el fontos tájékoztatásomat a kötelező cégmódosítás kérdéskörével kapcsolatban! Amint azt már a médiából megtudhatták, a jogalkotó, észlelve, hogy 50-100 ezer kft. még nem emelte meg a törzstőkéjét 3 millió forintra, módosította a törvényt, és a tőkeemelés véghatáridejét 2017. március 15-ben szabta…

olvasom tovább →

Jó tanácsok ingatlant vásárlók és felújítók részére II.

Kedves Olvasó! Cikkünk előző részében részletesen foglalkoztunk néhány érdekes kérdéssel, úgymint a tehermentesítés kérdése ingatlanvásárlás esetében, tanácsok, javaslatok az építési-kivitelezési szerződés kapcsán az ajánlatkérés és a szerződéskötés körében, tanácsok a szakaszolt fizetési módra, az építési napló vezetésére, de legalább feljegyzések készítésére a kivitelezés körében, továbbá a műszaki ellenőrzés fontosságáról. Nézzünk most…

olvasom tovább →

Jó tanácsok ingatlant vásárlók és felújítók részére

Manapság, mint köztudott, sok házasság tönkremegy. A felek elválnak és a közös vagyon megosztására sor kerül. Ha a feleknek van közös ingatlana, jó esetben békésen megállapodnak a tulajdoni hányadokban, azaz: milyen arányban illeti meg a feleket a közös ingatlan tulajdonjoga. Szerencsés esetben a közös családi ingatlan, ház eladása sikeresen megtörténik….

olvasom tovább →

Érdekes eset – néhány tanulsággal… II. rész

[Mint bizonyára még emlékeznek, a jelen cikk I. részében egy megtörtént és a bíróságot is megjárt ügyben vezettem kedves Olvasómat, melyben idősödő szülő házaspár három gyermeke közül az egyikkel kötött öröklési szerződést, majd később a felek az öröklési szerződést ajándékozási szerződésre módosították. A másik két testvér ún. kötelesrész kifizetését igényelte……

olvasom tovább →

Érdekes eset – néhány tanulsággal…

avagy: mi történik, ha a szülő egyik gyermekét megajándékozza, ezzel többi gyermekét kiszorítja az öröklésből I. rész   A megtörtént, bíróság által ítélettel elbírált jogesetben adott volt két szülő és három gyermekük. A szülők már idősek, a gyermekek is felnőttek. Legkisebb gyermek – családjával együtt – a szülőkkel egy házban…

olvasom tovább →

Betéti társaságok kötelező módosítása – 2015. március 15.

TÁJÉKOZTATÁS BETÉTI TÁRSASÁGOKNAK Tisztelt Érdeklődők! 1./ A közelmúltban tapasztalt fokozott érdeklődésre tekintettel összeállítottunk egy kisebb tájékoztató anyagot a betéti társaságok és közkereseti társaságok új Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében szükséges eljárásról. Ezen tájékoztatás a cégbírósággal e héten történt egyeztetés eredményeként született meg, mivel a közelmúltban megváltozott…

olvasom tovább →
1 of 5
12345